KONTAKT

Kontakt

+421 911 118 567
info@kempovo.sk

I.S.A. AUTO, s.r.o.
Moyzesova 816/102,
017 01 Považská Bystrica
IČO 52282341
DIČ 2120971622
IČ DPH SK2120971622
Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 37988/R
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

prevádzka
Moyzesova 816/102, 017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 42 432 15 74    pondelok-piatok 08:30-17:00